logo

Navštěvuj často a rád Pána Ježíše v kostele, kde tě očekává v nejsvětější svátosti oltářní. Je tam přítomen kvůli tobě. Chodívej nejen na mši svatou, ale také na svátostné požehnání. Když jdeš kolem kostela, zastav se u svého nejlepšího Přítele ve svatostánku. On je tam a čeká tě. Je-li kostel zavřený, pozdrav alespoň krátce: „Pochválena a velebena budiž bez ustání nejsvětější svátost oltářní.“